Stichting Ludens viert eerste lustrum
met groots kerstconcert van 11 Oosterhoutse koren.


Op zondagmiddag 18 december vindt vanaf 13.30u het eerste lustrumconcert van de Stichting Ludens plaats op en rondom het Maarschalkerweerd-orgel van de St. Jansbasiliek te Oosterhout. Aan dit kerstconcert werken 11 Oosterhoutse koren mee. Het orgel zal worden bespeeld door de organisten Ton Stevens, Hennie Vaatstra en 'huisorganist' Jan Willems. Het betreft een inloopconcert met een eenmalige toegangsprijs van 5 euro, waarbij een gratis kopje koffie of thee is inbegrepen. Jongeren en studenten hebben gratis toegang.

In 2011 bestaat de Stichting Ludens 5 jaar. In 2006 is deze stichting opgericht om het toen pas gerenoveerde Maarschalkerweerd-orgel van de St. Jansbasiliek aan een zo breed mogelijk Oosterhouts publiek te laten horen. Dit gebeurt zowel via concerten voor orgel solo, als ook in combinatie met een instrument of een koor. Het Maarschalkerweerd-orgel is namelijk gebouwd in de romantisch-symfonische stijl van het einde van de 19e eeuw en is daardoor ook zeer geschikt als begeleidingsinstrument.

De oprichting werd in 2006 dan ook gevierd met een groot concert van vele Oosterhoutse koren in samenspraak met het Maarschalkerweerd-orgel. Bij haar eerste lustrum leek het de Stichting Ludens een aardig idee om een dergelijk concert nog eens te organiseren, maar nu in de kerstsfeer. Inmiddels hebben 11  Oosterhoutse koren hun medewerking toegezegd. Op zondagmiddag 18 december (koopzondag) zullen deze koren in de vorm van een inloopconcert vanaf 13.30 uur een afwisselend kerstconcert verzorgen, waarbij de begeleiding van koren en samenzang zal plaatsvinden door het Maarschalkerweerd-orgel. Uiteraard zal het Maarschalkerweerd-orgel ook solo te horen zijn in een aantal mooie orgelwerken voor de kersttijd. Het programma ziet er als volgt uit:

                        13.30 uur     Opening door burgemeester Huisman
                        13.40 uur     Cadans
                        14.00 uur     Capella Catharina
                        14.20 uur     Chordanova
                        14.40 uur     Novare
                        15.00 uur     Antonius Cantorij
                        15.20 uur     Gemengd Zangkoor Oosterheide
                        15.40 uur     Oosterhouts Kamerkoor
                        16.00 uur     Kerkkoor St. Marcoen (Dorst)
                        16.20 uur     Faith Gospel Singers
                        16.40 uur     Oosterhouts Mannenkoor
                        17.00 uur     Gemengd Koor Sint-Jan
                        17.20 uur     Sluiting

Met het lustrumconcert sluit de Stichting Ludens voor dit jaar de activiteiten af die op en rondom het Maarschalkerweerd-orgel plaatsvinden. Uiteraard bestaan er reeds volop plannen voor het komende concertjaar, waarbij het uitgangspunt is en blijft om zoveel mogelijk Oosterhouters (jong en oud) te laten genieten van de mooie klanken van het Maarschalkerweerd-orgel.