VESPERVIERING DOOR ‘CAPELLA VESPERTINA BREDA’

Op zaterdagavond 2 april wordt in de Basiliek van St. Jan in Oosterhout de vespers gezongen door de ‘Capella Vespertina Breda’.
Deze koorgroep bestaat uit zangeressen en zangers uit Dongen, Rijen en Oosterhout, precies 16 in getal. Beter is te zeggen: 2 maal 8, omdat het koor zich steeds in twee groepen opstelt. De Capella zingt de vespers naar het voorbeeld van de Engelse Eveningsong. Centraal staat hierin het zingen van 3 psalmen, geheel 4-stemmig en steeds op antifonale wijze, d.w.z. dat de koren elkaar elke keer een versdeel van de psalm toezingen. Vast onderdeel is ook het ‘Magnificat’, de lofzang van Maria, dat op dezelfde wijze als de psalmen wordt  gezongen. De taal waarin gezongen wordt is over het algemeen Nederlands.
De koren staan opgesteld, zoals gezegd in twee groepen, voor het altaar en tegenover elkaar. Ook de kerkgangers hebben een aandeel in de zang; vooral in de refreinen.

De vespers is één van de getijdengebeden van de kloosters en ze worden al vele eeuwen over de hele wereld elke dag gezongen. Ook de parochies hebben hierin een taak maar vaak komt het er in het gewone parochieleven niet van. Daarom is het goed, in deze 40-dagen-tijd, als voorbereiding op de zondag en als afsluiting van de zaterdag, zo’n meditatieve viering eens te bezoeken.
De rijkdom van koor- en orgelmuziek, de momenten van meditatie en gebed én de ambiance van de schitterende basiliek maken zulk een viering tot een weldaad voor elke trouwe en niet zo trouwe kerkganger.

De leiding van het koor is in handen van Frans Bullens. Organist is Jan Willems.

Van harte welkom dus bij de Vesperviering op zaterdag 2 april, 19.00 uur in de Basiliek van St. Jan in Oosterhout.